Web aplikacije

web-aplikacije1Izrada prilagođenih web aplikacija

Razvoj web aplikacija prema željama korisnika. Web aplikacija kao kompletno rješenje u poslovanju. Aplikacije su bazirane na PHP i MySQL programskim jezicima na lokalnom ili udaljenom poslužitelju što im daje veliku prednost u odnosu na ostala rješenja jer aplikaciji (po Vašoj želji) možete pristupati sa bilo kojeg računala koje je povezano na internet.