O nama kontakt desno


Naziv tvrtke: SDesign obrt za usluge
Adresa: Prebenda 2A,
33522 Voćin, Croatia
MBO: 97571997
OIB: 17293207323
Žiro račun: 236000-1102458630

098 166 1388

Boris Galiot, Grafički dizajner

098 922 2557

Marko Božičković, Web programer

facebookgoogle-pluslinked-in